درخواست نقاشی

برای ثبت سفارش نقاشی با تکنیک مداد رنگی در سبک فتورئال و همچنین گل و مرغ می توانید تصویر مدل مورد نظر را با کیفیت خوب و رنگی ضمینه کرده و از طریق فرم زیر جهت برآورد هزینه و ثبت سفارش برای ما ارسال نمایید. لازم به ذکر است بعد از برآورد هزینه و اعلام آن از طریق شماره تماس و یا ایمیل دریافتی از طرف شما در صورت تمایل میتوانید سفارش خود را قاب شده از انواع مختلف قاب و انواع شیشه به انتخاب خود و با هماهنگی قبلی و بسته بندی شده دریافت نمایید. همچنین در مورد روش برآورد هزینه طرح های درخواستی با توجه به نوع نقاشی ، میزان جزئیات و پرکاری مدل هزینه متفاوت خواهد بود. در مورد زمان تحویل تابلو و نهایی شدن طرح با توجه به ابعاد و جزئیات آن متفاوت خواهد بود که زمان تحویل دقیق هم بعد از دریافت فایل از جانب درخواست دهنده و بررسی دقیق آن اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است در مورد نوع دریافت مبلغ به این صورت خواهد بود که پس از تایید درخواست دهنده مقدار مبلغ اولیه ای به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد تا فرآیند کلی کار آغاز گردد و بعد از نهایی سازی نهایی و تایید نهایی درخواست دهنده بعد از مشاهده طرح نهایی باقی مبلغ دریافت و تابلو اصلی از روش های پستی معتبر و قابل اعتماد و یا حضوری به دست کارفرما خواهد رسید که هزینه ارسال در تهران نیز رایگان و در شهرستان ها به عهده مشتری محترم خواهد بود. نکته بسیار مهم دیگر به هیچ عنوان بعد از شروع فرآیند نقاشی ها و آماده سازی تابلو ها امکان تغییر طرح و الگوی کار نخواهد بود. لازم به ذکر است عکس انتخابی سبک فتورئال حتما عکس گرفته شده با دوربین و یا موبایل با کیفیت خوب باشد و نقاشی شده نباشد و در نهایت کار نهایی قطعا تابلوی نقاشی شده و کار دست خواهد بود و کپی از عکس ارسالی نخواهد بود.